Blogg

Sämsta vintern

Alltså, vad är det med den här vintern? Ingen snö, ingen kyla, ingen is. I stort sett är nyårshelgen i Ramundberget enda snön som vi fått uppleva. En dag i backen och tre på längden med tappra försök att bemästra skatetekniken – med varierande resultat.

Tillbaka i Sverige

Efter tre och en halv veckas resande kom vi tillbaka till Sverige i går. Reseskildring jobbas det på, första delen går det att hitta under rubrik NZ nu.
Sammanfattningsvis har vi haft det väldigt bra där vi knappt fått använda våra regnkläder trots att vi varit på Nya Zealand i tre veckor.